hits

Fire for livet

Jeg liker å vri på ordtak og uttrykk. I dag er det "fem om dagen" som blir til "fire for livet". Det heter seg at fem om dagen er sunt når det gjelder grønnsaker og frukt. Mine "fire for livet" er kanskje enda sunnere og bedre for helsa.

Inspirasjonen kom på #psyktnormal - Modum Badkonferansen for ikke så lenge siden. Det var mange bra forelesere der og jeg lærte mye. Hvem som sa akkurat det jeg husker best, er jeg dessverre ikke sikker på. Jeg håper at den som sa det tilgir meg for ikke å bli sitert med navn - og langtfra ordrett.

Det som ble sagt handlet om hva som gir god psykisk helse.

Jeg kan røpe at det var ikke et vakkert eller perfekt ytre som var svaret. Det var ikke prestasjoner. Heller ikke ble det snakket om fine titler som spesielt psykisk helsebringende.

Det er klart at det er mye som har betydning for den psykiske helsa vår. Det jeg nevner nå er selvsagt ikke uttømmende. Men jeg synes likevel de punktene som ble nevnt ga mening.

Avgjørende for god psykisk helse er:

Å gjøre nye erfaringer

Å hjelpe andre

Å ha gode relasjoner til andre mennesker

Å kjenne tilhørighet 

Jeg har tenkt  og skrevet litt om hva det er som er helsebringende ved det som er listet opp her. Det jeg har skrevet om står helt for min egen regning.

Å gjøre seg nye erfaringer kan settes i sammenheng med flere ting. For det første vil de fleste mennesker trives best i livene sine dersom de har meningsfulle aktiviteter å holde på med. I tillegg vil det å takle nye situasjoner bidra til økt mestringsopplevelse. Det trenger ikke å være snakk om store ting. Små utfordringer i hverdagen er også bra.

Å hjelpe andre kan gi en opplevelse av å være betydningsfull. De fleste mennesker synes det er godt å få være til nytte for noen og få lov til å gjøre en forskjell. Frivillige organisasjoner tilbyr arena hvor det å hjelpe andre er satt i system. I Norge har vi mye frivillighet. Det kan være bra for helsa for den som gir hjelp og til nytte for dem som får hjelp.

Det er i møtet med andre mennesker vi blir mennesker. Helt fra fødselen av trenger spedbarn trygge og tilgjengelige omsorgspersoner for å utvikle seg både fysisk og psykisk. Gjennom tilknytning til noen andre enn seg selv, lærer barnet både om seg selv og om verden. En trygg tilknytning til en omsorgsperson gjør barnet bedre i stand til å møte verden og mestre sosiale sammenhenger. Når vi mestrer, skaffer vi oss nye erfaringer og utvikler oss som relasjonelle individer. Svært forenklet sagt.

Hver dag påvirker vi andre og påvirkes av andre mennesker omkring oss. Gjesping smitter, smil smitter, humør smitter. Gode venner og hyggelig arbeidsmiljø gir oss bedre psykisk helse.

På den annen side: Vold og trusler avler frykt. Forhold som er bygget på utnyttelse og maktutøvelse gir oss dårligere psykisk helse.

Alt skjer i relasjoner, på godt og vondt.

Å høre til er et grunnleggende behov for oss mennesker. Det å være en del av et fellesskap har nok vært alltid vært lurt. I riktig gamle dager var sjansen for å overleve større hvis man var del av en gruppe. Det viser seg at det kanskje er like viktig å høre til i dag som tidligere, selv om forklaringene kanskje er litt annerledes nå. I boken  "Social. Why our brains are wired to connect" av den amerikanske professoren Matthew D. Lieberman, skriver han at vi mennesker er innrettet sånn nevrobiologisk sett at vi trenger andre, og at ensomhet og det å miste noen gjør vondt - ordentlig vondt. Han har skannet hjernene til folk som det vondt på den måten, og ser at hjernen oppfører seg på samme måte som når du brekker en arm.

Ensomhet gjør vondt.  Ikke i billedlig betydning, men faktisk rett og slett vondt.

Vi er innrettet for å leve i relasjoner til andre mennesker og til å være knyttet til hverandre.

Med fare for å overforenkle kompliserte fenomener, synes jeg vi at vi har ganske mye kunnskap om hva som er bra for folk - for oss.

Nå gjelder det bare å omsette teori til praksis.

Gjør ting du ikke har gjort før.

Gjør noe for andre.

Ta vare på menneskene rundt deg.

Vær en som inkluderer slik at vi kan skape fellesskap det er godt å tilhøre.

 

 

Lykke til!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar