mai 2017

Til barnets beste?

De siste fem årene har jeg arbeidet mye med barn som er pårørende. Når det skjer noe med foreldre, påvirker det barna. Foreldre kan bli syke, eller de kan bli utsatt for en ulykke for eksempe...

hits